Novinky Podpora na webu E-mailová podpora Systém DoDo
JDComputers software
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika

JDComputers software na zakázku

Systém Výroba je určen pro malé a střední firmy s výrobou ,kde je struktura výrobků plánována kusovníkem finálů a dílčích podsestav až do 99 úrovní. Technologicky jsou kusovníku přiřazovány operace na jednotlivých strojích resp.pracovištích. Systém úzce navazuje na systém MTZ pro plánování výroby,operativní zajištění výroby materiálem,plnění výroby a expedice hotových výrobků a podsestav do kooperace.
  
Základní číselníky

1. ceník čísel výkresů,sestav a materiálů obsahuje: 
  * nakupovaný materiál a podsestava
  * vyráběná podsestava,polotovar na sklad
  * podsestava,polotovar ke kooperaci
  * finál,výrobek k fakturaci
  * přípravek
  * atest,měření,DKP,příslušenství
  * spotřební materiál mimo kusovník

2. soubor postupů a operací
Přípravný a kusový čas operace, spotřební materiál, mzda, popis.

3. soubor strojů a pracovišť
Vazba na ZP, pracovní doba, povolené operace, dávky, odkazy.

4. kusovník
Možnost až 99 úrovní vazby materiál > sestava > sestava >….. > finál, včetně začlenění operací pouze na finálu, možnost více operací na jednom materiálu na určité úrovni.

5. soubor dodavatelů a odběratelů
Slouží k plánování zajištění výroby materiálem rámcovými.smlouvami u dodavatele a plánování výroby a expedice dle rámcových smluv odběratelů. 6. soubor zaměstnanců Vazba na soubor mezd a soubor postupů a operací.

7. soubor parametrů fakturace
Fakturační podmínky pro odběratele, slevy, typy faktur.

Výroba
  * uzavření a evidence rámcové smlouvy na CF (číslo finálu) na určité období
  * upřesnění rámcové smlouvy jednotlivými objednávkami a jejich evidence
  * kalkulace materiálových a kapacitních nároků těchto objednávek z různých hledisek    (např.kalkulace promítnutí změny ceny několika materiálu do změny plánovaného zisku daného plánu výroby ,vytížení strojů,potřeba přípravků apod.)
  * podklady pro uzavření rámcových smluv na materiálové zajištění výroby     (potřeba materiálu na CF,období,zakázku a kombinované výběry dle struktury   organizace)
  * kapacitní a personální plánování
  * evidence rámcových smluv na materiál 
  * uvolnění objednávek na CF pro výpočet VP (výrobní příkaz)
  * upřesnění rámcových smluv na materiál do plánu dodávek materiálu či zajištění výroby sestav pro danou výrobu.,aktualizace plánu dodávek příjmem materiálu na sklad MTZ
  * výpočet VP jako podklad pro zadání a operativní řízení výroby
  * výdej z MTZ do nedokončené výroby na základě krátkodobých plánů ze zásobníku VP
  * … výroba … 
  * průběžné plnění výroby s automatickou vazbou na výrobní sklady
  * rozbor průběhu výroby,nevydaný materiál,neplněné operace
  * příjem z nedokončené na sklady MTZ u vyrobených podsestav,příjem na expedici hotových CF a expedice
  * rozbor finální výroby z hlediska zisku-dosažené materiálové náklady,dosažená cena práce,docílená prodejní cena finálu.
  * fakturace expedice,vazba na objednávky CF a vazba na ekonomický systém-účetnictví


JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika Aktuality
Novinky v našich produktech a službách
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika Kontaktní formulář
Zeptejte se nás na cokoliv
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika Helpdesk
Technická podpora našich produktů
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika JDComputers © Powered by Ekonomický systém DoDo
Software na zakázku JDComputers Software JDComputers Software Dodo

CZIN.eu

Poslední aktualizace 21.10.2017 21:19:22. Mapa webu
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika


Výroba Sklady Autoservis Nákladní doprava Účetnictví Spedice Docházka Personalistika Mzdy Helpdesk