Novinky Podpora na webu E-mailová podpora Systém DoDo
JDComputers software
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika

Software nákladní doprava

Systém NÁKLADNÍ DOPRAVA nabízí komplexní softwarové řešení pro malé, střední i velké firmy, zabývající se tuzemskou i zahraniční dopravní problematikou. Variabilita řešení je dána celou řadou nastavitelných parametru pro statistickou, provozní, mzdovou i fakturační oblast.
  
Struktura celého systému se skládá z několika modulů, které jsou kromě vlastního zpracování ZPV volitelné, a postup jeich zpracování je následující:

Evidence poptávek přepravy

Do systému se zadají poptávky zákazníků po zajištění přepravy. Tyto poptávky se upřesní a stanoví se pracovník pro zpracování cenové nabídky. Zadají se údaje o cenové nabídce poptávky. Odešle se cenová nabídka zákazníkovi. Vyhodnocuje se úspěšnost zpracovaných cenových nabídek. Tyto se v systému evidují jako přepravní zakázky.
Evidence přepravních zakázek

Každý požadavek na provedení přepravy se eviduje v systému jako přepravní zakázka. Následně se rozhodne, zda se zakázka realizuje prostřednictvím vlastní dopravy (určí se středisko, které zabezpečí provedení přepravy) nebo zda bude provedeno prostřednictvím externího dopravce – potom zakázka vstupuje do subsystému spedice, kde se vytváří objednávka přepravy, která je adresována externímu dopravci. Každou zakázku lze vyhodnotit z hlediska hospodářského výsledku.
Dispečerský deník

Tato volba slouží k prvotnímu přiřazení vozidel a osádek po dnech k zakázkám firmy.Po naplnění systém umí automaticky pomocí SMS informovat řidiče.Z dispečerského deníku je možné generovat další krok a to evidenci ZPV.
Evidence ZPV

Tato volba slouží k prvotnímu evidování ZPV vydaných jednotlivým řidičům na vozidla. Dále si lze předdefinovat vazby mezi vozidlem a řidičem a mezi vozidlem a přípojným vozidlem.Tyto vazby slouží k zjednodušenému přiřazování souprav a osádek v dispečerském deníku a na ZPV.
Pořízení ZPV

Zde probíhá kompletní pořízení odevzdaných ZPV od řidičů, které je rozděleno do několika logických celků podle charakteru údajů:
  * Základní identifikace ZPV:
číslo ZPV, SPZ vozidla a vleku, datum a čas přepravy, počáteční a konečný stav tachografu, údaje o tankování,spotřebě PH a normě PH
  * Naturální údaje v členění dle tzv. přepravních režimů např. vnitrostátní a mezinárodní:
ujeté km (ložené,prázdné), přepravené tuny, hodiny provozu v členění na motorové a přípojná vozidla
  * Podklady pro mzdu jízdních pracovníků:
Podle definovaného způsobu odměňování se zadávají jednotlivé položky, následně se s ohledem na stanovené sazby spočítá hrubá mzda. Celé odměňování je stanoveno a udržováno uživatelem bez nutnosti zásahu do programů v případě změny ve stanovení mzdy. Je možno v rámci firmy kombinovat různé způsoby odměňování pro jednotlivé skupiny řidičů. Jako příklad lze uvést : paušální mzda, časová mzda,kombinovaná mzda (za hodiny,km,přepravené tuny,sudy,bedny,počet přepravených zásilek apod.).
  * Podklady pro fakturaci:
Zadávají se údaje nutné k vyfakturování provedené přepravy. Z jednoho ZPV je možno vytvořit jednu nebo více faktur pro různé odběratele. Dále je možno vytvářet faktury za každý ZPV nebo tzv. souhrnné faktury, kdy se fakturuje více ZPV na jednu fakturu pro stejného zákazníka. Program dále nabízí možnost fakturovat jak v Kč tak v libovolné cizí měně a faktury tisknout česky, německy nebo anglicky. Pro každého zákazníka si lze nastavit individuální splatnost faktur, výši poskytované slevy, vlastní fakturační položky, texty na fakturu atd. 

Výstupy

Z pořízených ZPV a vystavených faktur je vytvořena rozsáhlá databáze, umožňující výběrové výstupy různých údajů dle různých třídících kritérií (vozidlo, pracovník, přepravce, přepravní režim ap.) včetně speciálních sestav např. grafikon řidičů, vozidel, spotřeba pohonných hmot apod..Tyto výstupy lze převádět i terminálové komunikaci do textových,tabulkových případně html dokumentů.
Číselníky

Uživatel má možnost si definovat celou řadu číselníků dle vlastního uvážení a vlastními silami, což znamená maximální nezávislost na programovém řešení. Pomocí číselníků lze definovat střediska, typy vozidel, kategorie pracovníků, mzdové tarify, způsob odměňování, texty faktur, fakturační položky ap.
Další prvky systému

Součástí Nákladní dopravy jsou tyto další podprogramy:
  * Údržba vozidel:
Umožňuje evidenčně sledovat, plánovat a aktualizovat údaje o prováděné údržbě motorových vozidel (mazání, výměny olejů, STK, měření emisí, pravidelné prohlídky) dle požadavků, definovaných uživatelem projektu. Tyto údaje se průběžně aktualizují na základě ujetých kilometrů z pořízených ZPV. Výstupem je přehled vozidel, u kterých je nutno provést určitý druh akce v určeném termínu.
  * Zpracování dílenského střediska:
Umožňuje zpracovat výkazy práce dílny, které poskytují dokonalý obraz o činnosti dílenského střediska v členění dle datumů, SPZ i jednotlivých dílenských pracovníků. Toto je možno doplnit o zadání ostatního odpracovaného času dílenských pracovníků (dovolená, nemoc a náhradní volno). Výsledkem je kompletní evidence docházky těchto pracovníků.
  * Sledování nákladů na SPZ:
Umožňuje pořídit a sledovat jednotlivé nákladové položky podle jednotlivých vozidel (např. externí opravy, poplatky v zahraničí, náhradní díly, PH ap). Využívá se u malých firem, které nevlastní projekt HLV. 

Vazby na další projekty

Přestože tento projekt lze provozovat jako samostatný celek, jeho význam roste s možností jeho napojení na ostatní prvky komplexního automatizovaného systému zpracování.
  * Spedice:
Systém Spedice je určen pro firmy, které provádějí také zprostředkovatelskou činnost v dopravě tj. na jedné straně na základě přepravních požadavků zákazníků nakupují přepravy, které zajišťují prostřednictvím externích dopravců za účelem dosažení zisku z této činnosti. Objednávka každé přepravy je jednoznačně evidována pod číslem objednávky,lze mít několik číselných řad objednávek (např. podle tzv. relací – tuzemsko, zahraničí apod.). Tyto objednávky se zapisují do deníku a po uskutečnění přepravy se fakturují a následně se vyhodnocuje dosažený zisk.
  * Čisté mzdy:
Po pořízení všech ZPV a ostatních mzdových dokladů (úkoláky ap.) jsou z projektu ND přeneseny podklady hrubé mzdy jízdních pracovníků do projektu MZDY. 
  * ND >> Účetnictví:
Vytvořené faktury se přenáší automatizovaným způsobem do účetnictví a saldokont odběratelů. 
  * Účetnictví >> ND:
Vazba slouží k přenosu informací ze saldokonta odběratelů do projektu ND, kde jsou k dispozici údaje o neuhrazených fakturách a celkové platební disciplíně jednotlivých odběratelů. Tato vazba by měla přinést zlepšení informovanosti řídících pracovníků v oblasti financí.
  * Hospodářské listy vozidel:
Převádí se naturální a mzdové údaje jednotlivých SPZ do komplexního projektu sledování nákladovosti provozu vozidel. 

Pozn.: ZPV = záznam o provozu vozidla, DZVV = denní záznam výkonu vozidla


JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika Aktuality
Novinky v našich produktech a službách
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika Kontaktní formulář
Zeptejte se nás na cokoliv
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika Helpdesk
Technická podpora našich produktů
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika JDComputers © Powered by Ekonomický systém DoDo
Software na zakázku JDComputers Software JDComputers Software Dodo

CZIN.eu

Poslední aktualizace 21.10.2017 21:19:07. Mapa webu
JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika JDComputers online software zakázkový - helpdesk autoservis sklad skladování nákladní doprava účetnictví řízení výroby výroba spedice mzdy docházka personalistika